Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

SPEELWIJZE

Dit orkest beoefent reeds 44 jaar de kunst van het Italiaanse romantische mandolinespel met overwegend tremolo zoals de gerenommeerde mandolinist Silvio RANIERI (Italië °1882/+1956) onderwees via o.a. zijn cursussen en handboeken.

Dit betekent dat de aangehouden tonen op de mandoline door het tremoleren worden voortgebracht evenals het legato over twee of meer verschillende noten.

Vandaar dat het repertoire gekenmerkt wordt door vooral Napolitaanse muziek.

Ook Griekse liederen maken een groot deel uit van het eigene van het orkest.

"Het tremolo brengt de typische toon voort die in hoofdzaak het karakteristieke van het mandolinespel vormt."Dit citaat komt uit een cursus van een andere autoriteit op dit gebied, nl. Joh. B KOK (Nederland °1889/+1954).

 

 

In Duitsland legde Konrad WÖLKI (Berlin °1904/+1983) zich vooral toe op de interpretatie van de muziek uit de 17de en 18de eeuw aan de hand van opslag, neerslag en wisselslag.  Deze korte aanslagen zijn het tegenovergestelde van het tremolo dat beter past voor zangerige melodieën.  Met kort aangeslagen tonen bespeeld is de mandoline bijzonder geschikt tot weergave van de muziek uit die periode waarin originele, klassieke werken voor mandoline werden voortgebracht door o.a. Vivaldi, Hasse, Mozart, Beethoven en Hummel.